-->
 

Jan Viktora -řezbář - Vás vítá!

 
 
 

Napsali ....

Jan Viktora se svými díly i prací prezentuje zejména na řezbářských sympozících v Turnově, v Doksech, v Raspenavě, v Liberci. Začal pracovat pod vedení kamaráda řezbáře Standy Pokorného.

Jeho tvorbu je možné vidět i v jiných Českých krajích.

Jeho činnost je i osvětová, kdy např. V roce 2004 se svou tvorbou přispěl  na rekonstukci hýskovského kostela Narození Panny Marie.kde byla uspořádaná výstava různých prací.

Práce se dřevem patří mezi velké koničky Jana Viktory již 40 let. Zatímco někdo s pilou si připravuje dříví na zimu, on  vytváří ze špalků plastiky – sochy, z prken dlátem formuje reliefy. Není pro něj problém vdechnout dřevu život, stejně jako vyrobit potřebnou věc pro domácnost, či vybavit domácnost poličkou, rámečkem, či doplnit tolik potřebnými hodinami.

Jeho sochy pomáhají relaxovat i pobavit. Jsou nedílnou součástí odpočinkových míst na zahrádkách i veřejných prostranství, v bytech i  interiérech přístupných veřejnosti. Např. poustevník Habala, který žil v jeskyni u Hradiska v Budislavě na Svitavsku byl Janem Viktorou ztvárněn a můžete podle něj najít i vstup do té jeskyně, kde žil. Kdo navštíví polskou Čerňavu a objeví historický mlýn, spatří jeho další velkolepé dílo - žabáka  a vodníka. Další sochy, které oživily mlýn a naplnily představy minulosti a pohádkových příběhů vytvořili jeho čeští kamarádi.

Stejně dokáže ozdobit sochami s podobou vodníků, malých či větších zvířátek, případně jiných věcí veřejná prostranství a zahrady, které přesně zapadají do představ zákazníků.

Okouzlující je atmosféra vánočních svátků, kdy se do domácnosti stěhují betlémy a vánoční ozdoby.

Pan Viktora překvapil i literární tvorbou.Vydal knihu pohádek, která při troše představivovosti byla motivována pomalou plavbou na pohádkové řece Berounce.První kritici byli jeho vnuci Honzík a Tomášek.
Pro ně na památku se nechal zvárnit i krátkým videofilmem.

Jan Viktora, co by muzikant a vodák, je obklopen řadou kamarádů, mimo jiné  i významnými osobnostmi a ti všichni mu přejí do další činnosti jen a jen samé úspěchy.

 
© 2020 VikJan