-->
 

Jan Viktora -řezbář - Vás vítá!

 
 
 

Akce

Každá akce tak obohacuje nejen organizátory, přihlížející návštěvníky, ale hlavně i samotné řezbáře.

Práce řezbářů je plná napětí a představ, výměny rad i zkušeností. Často jen řezbář sám zná konečnou tvář svého díla. 

Někdy se baví představami návštěvníků, kteří vyjadřují svou fantazii a občas autory i úsměvně překvapí. 

Většina akcí je tématicky zaměřena a díla vznikají již doma.Někdy však nelze díla převážet, řezbáři přijíždějí jen s inspirací, Na takové akce si lze připravit jen nástroje a nářadí. Vlastní tvorba probíhá na ostro na místě, díla realizují z místních materiálů, objemných kmenů. Při práci se používá těžká technika. 

.......

Místa společných akcí se většinou opakují.

8. června 2011 se díky povodním přerušilo setkání řezbářů dlouholetých kamarádů v Raspenavě. Bohužel i se smutnou vzpomínkou na Frantu, který zemřel v roce 2010 při návratu z této akce. Zde vytvořil Jan Viktora pohádkové volavky a spolu s jeho kamarády dalšími postavy proměnily prostor zahrady v pohádkové místo. Z dalších soch zaujala žába na prameni, domovník a výtvory místních mladých řezbářů. V roce 2018 vytvořil vodnika v blízké obci Bilý potok.

Raspenavu nahradilo v roce 2013 a 2014 setkání v sousedské Čerňavě. Byly zde vytvořeny sochy zdobící místní mlýn

Týnec nad Sázavou ožili kamarádi  sochami Sázavy, betlémem, lavičkou, čertem

V květnu  se konají řezbářská sympozia na Dlaskově statku u Turnova.  V nádherné atmosféře strávil necelý týden s kamarády nejen prací, ale i předáváním zkušeností a vyprávěním zážitků od posledního setrkání. Na závěr akce se řezbáři svou tvorbou prezentovali na staročeských řemeslných trhách v Turnově.

U přiležitosti 200. výročí narození K. Hynka Máchy bylo osloveno 13 umělců (i Jan Viktora), aby vytvořili svá díla s touto tématikou. Setkání, prezantace a předání se uskutečnilo v září v Doksech. Vytvořená výstava je putovni.

V roce 2010 přijal pozvání do Budislavi, aby proměnili nebezpečné jasany ze Svitavska  v unikátní díla. Hlavním mottem bylo vytvoření  sochy poustevníka Habala, který žil v jeskyni u Hradiska a kde byla i pod záštitou starosty obce Budislav pana Navrátila Milana socha umístěna.

V každém roce probíhá závěrečná akce v Doksech, kde se hodnotí úspěšnost všech zúčastněných řezbářů a plánují se akce příštího roku.

 
© 2020 VikJan